top of page

Mijn onderzoeksplan in Nederland


Ik onderzoek de intellectuele geschiedenis van het linkse netwerk in Indonesië en Maleisië tijdens het laat-koloniale tijdperk. Ik probeer om niet alleen de agressieve doch relatief marginale rol die deze radicalen speelden in hun nationalistische beweging te verklaren, maar ook om de bredere sociale achtergrond van de koloniale staten waartegen zij vochten te onderzoeken. Dit omvat het gedeelde maar losjes begrensd pre-koloniale verleden van de twee plaatsen, de etnische heterogeniteit van hun samenlevingen, de verschillende stijlen van de koloniale regelgeving. Dit waren allemaal belangrijke factoren die tot hun verschillende benaderingen tot onafhankelijkheid leidden.

Ik heb al een aantal keer voorlopig pre-scriptie veldwerk in Indonesië en Maleisië gedaan voordat ik mijn doctoraal programma in Berkeley begon. Daardoor ben ik al vertrouwd geraakt met het raadplegen van hun archieven. Inmiddels heb ik ook een plan om mezelf vertrouwd te maken met de koloniale archieven die kritisch zullen zijn voor mijn toekomstig onderzoek. Daarom is mijn academische plan voor deze zomer om onderzoek te doen in Nederlandse archiefinstellingen zoals het Nationaal Archief, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), en enkele andere bibliotheken.

Als onderdeel van mijn voorbereiding, heb ik al drie semesters college Nederlands gevolgd en een zomercursus Nederlands gedaan. Daarnaast lees ik onder supervisie van

Professor Jeroen Dewulf belangrijke Nederlandse literatuur om de Nederlands-Indonesische verbindingen in zowel de koloniale als postkoloniale periode beter te begrijpen. In november 2013 publiceerde ik een opiniestuk in de Volkskrant waarin ik de racistische opmerkingen van Gordon jegens een Chinese deelnemer in een Nederlandse tv-show bekritiseerde.

Ik ben ook van plan om mijn Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren door het bijwonen van een zomer taalcursus. Ik heb mijn aanvraag ingediend bij het zomerprogramma dat door het Taaluniecentrum NVT in Gent wordt georganiseerd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal het Taaluniecentrum NVT mijn collegegeld afzien voor een geavanceerde taalcursus van drie weken. De uiteindelijke beslissing van de Taaluniecentrum zal worden gemaakt tegen het einde van april. Anders zal ik een intensieve taalcursus aan de Universiteit Leiden volgens, waar ik van plan ben om in de rest van de zomer archiefonderzoek te verrichten.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page